Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax /032/ 285-48-62


strona internetowa: www.zdp.tgory.pl

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP

 

Urząd czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00


 

Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów:

SEKRETARIAT 12
FAX 13
DZIAŁ KSIĘGOWY, KADRY                        (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 14
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 16
DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI       (remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane z zajęciem pasa drogowego) 17
ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP 17
DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ                 (zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek, wyznaczanie granicy pasa drogowego, lokalizacja inwestycji, MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43, zgłoszenie szkody komunikacyjnej)  18
DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO  (uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I - II, zamiatanie, padliny) 19
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY 20

DZIAŁ UTRZYMANIA                                    (zieleń, interwencje)

21


Pani Beata Adamska - telefon: /032/ 285-48-62
Inspektor Ochrony Danych osobowych: