Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax /032/ 285-48-62


strona internetowa: www.zdp.tgory.pl

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP

 

Urząd czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00


 

Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych działów:

SEKRETARIAT
12
FAX

13

DZIAŁ KSIĘGOWY, KADRY                                (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

14

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

16

DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI          (remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane z zajęciem pasa drogowego)

DZIAŁ UTRZYMANIA                                          (Interwencje)        

17
DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ                  (zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek, wyznaczanie pasa drogowego, lokalizacja inwestycji, MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43) 

18

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO (uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I - III, zamiatanie, padliny)

19

DZIAŁ UTRZYMANIA                                      (zieleń)

19

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

20

ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP

21


Inspektor Ochrony Danych osobowych:

Pani Beata Adamska - telefon: /032/ 285-48-62