Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach powołano w dniu 1 marca 1999r. uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego nr III/25/99 i uchwałą nr VI/45/99 z dnia 25 maja 1999r. W dniu 1 grudnia 1999r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 50/118/99 został przyjęty regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych.


Zarząd Dróg Powiatowych działa w szczególności na podstawie:

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej 
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • Uchwały nr III/13/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Tarnowskich Górach (Dz. Urz. woj. Śląskiego z 1999r. nr 16 poz. 399) oraz uchwały nr VI/45/99 z dnia 25 maja 1999r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania ZDP w Tarnowskich Górach
Podmiot udostępniający informację:Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Informację opublikował:Łukasz Ziętek
Data publikacji:16.03.2004 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:mgr inż. Andrzej Janas
Data aktualizacji:05.11.2020 16:25