Podstawy prawne działania ZDP w Tarnowskich Górach

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach powołano w dniu 1 marca 1999r. uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego nr III/25/99 i uchwałą nr VI/45/99 z dnia 25 maja 1999r. W dniu 1 grudnia 1999r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 50/118/99 został przyjęty regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych.


Zarząd Dróg Powiatowych działa w szczególności na podstawie:

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami,
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. nr 156, poz. 1027),
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 1980r. nr 9 poz. 26 z poźniejszymi zmianami),
  • Uchwały nr III/13/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Tarnowskich Górach (Dz. Urz. woj. Śląskiego z 1999r. nr 16 poz. 399) oraz uchwały nr VI/45/99 z dnia 25 maja 1999r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania ZDP w Tarnowskich Górach
Podmiot udostępniający informację:Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Informację opublikował:Łukasz Ziętek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2004 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż