Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2021 12:31 Remont DP 2901S i DP 2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy.
18.06.2021 09:34 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad rzeką Drama w ciągu drogi powiatowej nr 2902S km 15+051 ul. Gliwickiej w Kamieńcu.
12.05.2021 09:34 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 3275S, ulicy Pyskowickiej w Tarnowskich Górach i ulicy Wolności w Zbrosławicach na odcinku terenów niezabudowanych z przebudową skrzyżowania dróg.
24.04.2020 08:24 Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.
07.04.2020 12:33 Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.
01.04.2020 09:29 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego - kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 82 m3.
03.03.2020 11:00 Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S, ulica Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S, oraz ulica Oświęcimska w Zbrosławicach w ramach programu bezpieczny pieszy.
26.02.2020 13:29 Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.
26.02.2020 10:34 Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.
26.02.2020 10:29 Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

1 2 3 4 5 6 następna