Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2019 09:18 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego - kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).
05.10.2018 18:50 Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b)3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.
26.09.2018 09:39 Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.
19.09.2018 14:40 Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b)3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.
11.09.2018 11:35 Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe.
21.08.2018 14:21 Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.
26.07.2018 11:47 Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.
24.07.2018 12:55 Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.
09.07.2018 13:09 Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenie powiatu tarnogórskiego.
05.06.2018 10:20 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

1 2 3 4 5 następna