Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 13:12 Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, mienia i pojazdów w okresie od 01.12.2019 roku do 30.11.2022 roku w podziale na części.
05.11.2019 11:19 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego - kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 82 m3.
08.10.2019 09:55 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (DP 3218 S) w miejscowości Zbrosławice.
24.09.2019 09:26 Remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
17.09.2019 09:47 Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego z podziałem na zadania częściowe: Zadanie a) DP 3248 S, ulica Fabryczna w m. Kalety; i/lub Zadanie b) DP 2352 S, ulica Kaletańska w m. Boruszowice; i/lub Zadanie C) DP 3257 S, ulica Imielów w m. Miasteczko Śląskie.
13.09.2019 14:29 Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz chodników na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.
11.09.2019 13:13 Wykonanie nakładek mineralno - bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego wraz z robotami towarzyszącymi - Etap II.
28.08.2019 13:57 Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach.
28.08.2019 10:30 Bezpieczniej na drodze (budżet partycypacyjny) Realizacja projektu: „Rozbudowa DP 3210 S oraz DP 3270 S, ulica Główna w Zendku – część II”.
23.07.2019 11:39 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna