Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2019 12:22 Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
26.09.2018 09:39 Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.
26.07.2018 11:47 Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.
30.05.2018 13:45 Przebudowa mostu w ciągu DP 2352 S w m. Kalety w ciągu ulicy Drozdka
09.05.2018 11:23 Wymiana dylatacji oraz wymiana łożysk wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach
08.05.2018 11:49 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego - kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 30,91 m3
07.05.2018 12:10 Przetarg nieograniczony nr II - Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego wraz z częściową likwidacją ubytków w elementach betonowych dla mostu drogowego nad rz. Mała Panew w ciągu DP 3235S, ulica Główna w Krupskim Młynie
02.05.2018 14:11 Przetarg nieograniczony nr II - Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.
13.04.2018 12:25 Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.
12.04.2018 12:10 Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego wraz z częściową likwidacją ubytków w elementach betonowych dla mostu drogowego nad rz. Mała Panew w ciągu DP 3235S, ulica Główna w Krupskim Młynie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna