Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2018 13:09 Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3256S ulica Łokietka w Miasteczku Śląskim; b) 3285S ulica Płonki w Tarnowskich Górach.
22.03.2018 20:46 Budowa chodnika w ciągu ulicy Lasowickiej i ulicy 3 - Maja w Świerklańcu (zaprojektuj i wybuduj).
20.03.2018 11:58 Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3312 S ulica Lubliniecka w Kaletach; b) 2901S ulica Wiejska w Świniowicach; c) 3215 S ulica Wieczorka w Wilkowicach.
07.02.2018 10:37 Unieważnienie postępowania - Wykonanie remontów cząstkowych oraz nakładek na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w 2018 roku.
30.01.2018 10:59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2018.
29.01.2018 09:19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m Ossy w gminie Ożarowice".
29.01.2018 09:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:„Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach".
29.01.2018 09:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:„Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach".
03.10.2017 09:15 ZDP/ZP/10/2/2017 Remont ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim - DP nr 3256 S
22.09.2017 11:26 ZDP/ZP/9/1/2017 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont chodnika w ciągu ulicy Głównej w Krupskim Młynie na odcinku od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ulicą 1 - Maja

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna