Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 12:58 ZDP/ZP/8/2/2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont chodnika przy ulicy Parkowej w Świerklańcu na odcinku od posesji 26 do wjazdu na posesje 8a i 8b - postępowanie nr 2
08.08.2017 08:20 ZDP/ZP/8/1/2017 Remont chodnika przy ulicy Parkowej w Świerklańcu na odcinku od posesji 26 do wjazdu na posesje 8a i 8b
13.12.2016 17:42 ZDP/W/12/1/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Konserwacja sygnalizacji świetlnych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
31.08.2016 08:39 ZDP/ZP/8/1/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 w podziale na zadania częściowe.
24.06.2016 09:34 ZDP/ZP/6/5/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Zendek - etap III.
20.04.2016 14:04 ZDP/ZP/4/1/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 - go Maja w m.Świerklaniec i w ciągu ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle (zaprojektuj i wybuduj)
12.04.2016 11:51 ZDP/W/2016/3/10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2016.
24.03.2016 13:51 ZDP/ZP/3/2/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie remontów chodników wraz z elementami odwodnienia w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Tarnogórskiego w roku 2016.
22.03.2016 13:27 ZDP/W/2016/3/5 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2016.
16.03.2016 12:45 ZDP/ZP/3/1/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie remontów cząstkowych wraz z wykonaniem nakładek na wybranych nawierzchniach jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2016.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna