Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2022 14:30 „Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”
08.11.2022 08:07 „Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”
03.11.2022 07:51 Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC , ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach , którego interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem. w okresie 36 miesięcy 2022-2025 z podziałem na dwie części”
26.10.2022 12:22 Aktualizacja planu postępowań 2022 (6)
30.09.2022 12:55 Aktualizacja planu postępowań 2022
30.09.2022 10:34 „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235 S i 2351 S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe”
29.09.2022 09:51 „Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - dokumentacja projektowa”
12.09.2022 11:15 „Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 - Sadzenie drzew”
12.09.2022 09:53 Aktualizacja planu postępowań 2022
09.09.2022 11:49 „Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 4 ( IV część zamówienia )

1 2 3 4 5 6 następna