Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 17:19 Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice w podziale na zadania częściowe
17.10.2018 11:48 Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.
24.09.2018 12:31 Zaproszenie do składania ofert - Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.
24.09.2018 12:28 Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.
07.06.2018 10:38 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku”, i/lub ZADANIE NR 2 „Rozbudowa DP 3271 w Radzionkowie.
16.04.2018 13:16 Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.
09.05.2017 12:14 ZDP/W/2017/5/1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2017
05.04.2017 10:01 ZDP/W/2017/4/1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2017
07.03.2017 13:13 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych wraz z wykonaniem nakładek na wybranych odcinkach jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2017.
10.02.2017 13:34 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2017

1 2 następna