Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2019 09:16 Informacja dotycząca zapytania ofertowego na zakup masy z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa ścieralna, dostawa w termosach).
18.03.2019 09:03 Wykonanie elementów oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
13.02.2019 14:27 Wykonanie nakładek mineralno - bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.
13.02.2019 08:39 Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
05.02.2019 13:06 Sprzedaż drewna opałowego - kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).
31.01.2019 11:03 Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew w ciągu DP 3271 S - ulica Księdza Knosały w Radzionkowie.
13.12.2018 17:19 Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice w podziale na zadania częściowe
17.10.2018 11:48 Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.
24.09.2018 12:31 Zaproszenie do składania ofert - Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.
24.09.2018 12:28 Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.

1 2 następna