Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2021 12:18 Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ciągu ulicy Artura w Radzionkowie w ilości 14,33 m3. [
12.10.2021 12:17 Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego dróg powiatowych w ilości 20,70 m3
08.10.2021 11:51 Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą odcinka drogi powiatowej nr 3220S, ulica Wyzwolenia w Ptakowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.
17.09.2021 11:16 Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą odcinka drogi powiatowej nr 3220S, ulica Wyzwolenia w Ptakowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.
10.09.2021 10:32 Zakup masy z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa ścieralna) dostawa w termosach.
03.09.2021 10:55 Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz chodników na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2021 - 2023.
24.08.2021 13:45 Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego dróg powiatowych w ilości 20,70 m3
24.08.2021 13:43 Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ciągu ulicy Artura w Radzionkowie w ilości 14,33 m3.
31.12.2020 11:36 Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 z podziałem na zadania częściowe.
31.12.2020 11:28 Remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

1 2 3 następna