Halina Pakosz

Stanowisko
Podinspektor ds. zamówień publicznych