Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja publiczna do katalogu Informacje ogólne w menu przedmiotowym

17.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zamówień publicznych - rok 2019 do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Petycje 2019 rok. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Petycje 2018 - 2019 rok.)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Petycje 2019 rok. do katalogu Petycje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Petycje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Petycje w menu przedmiotowym

25.05.2018

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Inspektor Ochrony Danych - Pani Beata Adamska: Telefon kontaktowy: 032 285 48 62 z katalogu Dane adresowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Telefon kontaktowy: 032 285 48 62 w menu podmiotowym (nowa nazwa Inspektor Ochrony Danych - Pani Beata Adamska: Telefon kontaktowy: 032 285 48 62)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Telefon kontaktowy: 032 285 48 62 do katalogu Dane adresowe w menu podmiotowym

02.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacje ogólne do menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna