Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2008

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska inspektorów i podinspektorów. z katalogu Praca w ZDP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska inspektorów i podinspektorów. do katalogu Praca w ZDP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska inspektorów i podinspektorów. do katalogu Praca w ZDP w menu przedmiotowym

23.11.2007

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ubezpieczenia mienia OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Tarn. Górach w menu przedmiotowym

14.11.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ubezpieczenia mienia OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Tarn. Górach do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Ks. Drozdka w Kaletach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika z systemem odwodnienia w menu przedmiotowym

16.10.2007

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika z systemem odwodnienia do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika z systemem odwodnienia do menu przedmiotowego

15.10.2007

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna