Rejestr zmian w biuletynie

15.10.2007

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony w menu przedmiotowym

10.10.2007

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Ks. Drozdka w Kaletach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Ks. Drozdka w Kaletach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Ks. Drozdka w Kaletach do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym

02.10.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w menu przedmiotowym

21.09.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o zamówieniu do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym

19.09.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do katalogu Informacje o przetargach w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Samochód wielofunkcyjny w menu przedmiotowym

27.08.2007

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Remont gruntowych nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg. w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna