Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz chodników na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz chodników na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanienawierzchni jezdni dróg, chodników.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Remont nawierzchni chodników.pdf"

15.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Podinspektor w dziale Inżynierii Ruchu Drogowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Podinspektor w dziale Inżynierii Ruchu Drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Podinspektor w dziale Inżynierii Ruchu Drogowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniach naboru.pdf"

11.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz chodników na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania dlazadania Nr 3 - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych naterenie Gminy Radzionków.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna