Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana rachunku bankowego w sprawie wpłat na wydanie zezwolenia kat. I - III na przejazd pojazdu nienormatywnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana rachunku bankowego w sprawie wpłat na wydanie zezwolenia kat. I - III na przejazd pojazdu nienormatywnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.313.3 Awaria w pasie drogowym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.313.3 Awaria w pasie drogowym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I etap - EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II etap - EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik II etap - EU.7126.1 Uzgodnienie projektuzjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II etap - EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 B-3, B-4 Oświadczenie o prawie dodysponowania nieruchomością.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.313 Wniosek na zajecie pasa drogowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.313 Wniosek na zajecie pasa drogowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.313.2 Umieszczanie urzadzen.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.313.2 Umieszczanie urzadzen.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych, handlowych i reklam
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.313 Umieszczenie obiektow budowlanych, reklam, naprawach wylacznosci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych, handlowych i reklam
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.313 Umieszczenie obiektow budowlanych, reklam,na prawach wylacznosci.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.2 Polaczenie dzialek z droga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.2 Polaczenie dzialek z droga.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.6630 Wydanie warunkow na umieszczanieurzadzen.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.6630 Wydanie warunkow na umieszczanieurzadzen.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.673 Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeniapołożonego przy drodze publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.673 Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeniapołożonego przy drodze publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna