Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - Ulica Repecka w TarnowskichGórach.pdf"

24.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.2 Polaczenie dzialek z droga.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgodywłaściciela działki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.2 Polaczenie dzialek z droga.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgodywłaściciela działki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.673 Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeniapołożonego przy drodze publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgodywłaściciela działki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.673 Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeniapołożonego przy drodze publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgodywłaściciela działki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.673 Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanegoprzy drodze publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"

23.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz zzałącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2902S, ulica Gliwicka w Boniowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz zzałącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru - 22.07.2019 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna