Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabóru na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabóru na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru - 18.07.2019 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabóru na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek KAT.III-VI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek KAT.III-VI.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek KAT.III-VI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek KAT.III-VI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki w formie edytowalnej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia17.07.2019 roku.pdf"

17.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 stanowiska - Robotnik wysoko wykwalifikowany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 stanowiska - Robotnik wysoko wykwalifikowany
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór na 2 stanowiska - Robotnik wysokowykwalifikowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 stanowiska - Robotnik wysoko wykwalifikowany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację reklamy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych, handlowych i reklam
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych, handlowych i reklam
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację reklamy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.1431 Udostepnienie informacji publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.1431 Udostepnienie informacji publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1431 Udostepnienie informacji publicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.1431 Udostepnienie informacji publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz zgłoszenia szkody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz zgłoszenia szkody osobowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Uzgodnienie projektu zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EU.7126.1 Lokalizacja zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna