Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Referent ds. gospodarki magazynowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referent ds. gospodarki magazynowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko robotnik wysoko wykwalifikowany nr 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia wraz zzałącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3224 S, ulica Ziemięcicka w Przezchlebiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna